Sosyal Sorumluluk

SDS'nin amacı; müşterileri, çalışanları, hissedarları ve toplum için çalışmalarını en etkin ve verimli şekilde sürdürmek, sürekli iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirerek rekabet avantajı elde etmek ve vizyonuna ulaşmaktır.

SDS'nin vizyonu, hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicinin öncelikli tercihi olmak ve Türkiye merkezli Yerli ve Milli uluslararası Yapı Reklam, Aydınlatma, İnşaat ve Mimarlık ürün üretim ve tedarik şirketi olmaktır.

SDS'nin misyonu, faaliyette bulunduğu sektörlerde; bireye ve topluma saygılı, hukuka, ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı, sağlık, emniyet ve çevreye duyarlı olarak SDS müşterileri, çalışanları ve hissedarlarının beklentilerini en üst seviyede karşılamaktır.

SDS'nin belirlediği değerler ise; müşteri odaklı, dürüst ve şeffaf, yenilikçi, yaratıcı, takım çalışmasına inanan, çalışanlarını sürekli geliştiren, çevre ve topluma duyarlı, dinamik, değerlerine, çevreye ve topluma saygı bilinci içerisinde ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. SDS'nin sosyal sorumluluk anlayışı da bu amaçlar doğrultusundadır. Sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirirken içinde bulunduğu toplumun sorunlarından yola çıkan SDS, çevresel ve sosyal sorunları faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirir, tüm paydaşlarına karşı etik ve sorumlu davranarak bu yönde kararlar alır, projeler geliştirir ve uygular.

Sosyal Medyada Paylaş: